Bên thuê lại lao động là gì?

Bên thuê lại lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã,...

Bất động sản là gì?

Bất động sản (Real estate) là một từ ngữ thông dụng được sử dụng từ...

Bằng chứng của việc giao kết hợp đồng bảo hiểm là gì?

Bằng chứng của việc giao kết hợp đồng bảo hiểm là giấy chứng nhận bảo...

Bảo lãnh là gì?

  Trong đời sống hằng ngày, chúng ta thường nghe về thuật ngữ “bảo lãnh”,...

Ban cơ yếu chính phủ là gì?

Tại Việt Nam, Ban Cơ yếu Chính phủ (tên tiếng anh: Government Cipher Committee) là...

Báo cáo thống kê là gì?

Thuật ngữ báo cáo thống kê được nhắc đến lần đầu tiên năm 2003 trong...