Bất động sản là gì?

Bất động sản (Real estate) là một từ ngữ thông dụng được sử dụng từ...

Bằng chứng của việc giao kết hợp đồng bảo hiểm là gì?

Bằng chứng của việc giao kết hợp đồng bảo hiểm là giấy chứng nhận bảo...

Bảo lãnh là gì?

  Trong đời sống hằng ngày, chúng ta thường nghe về thuật ngữ “bảo lãnh”,...

[TƯ VẦN LUẬT DÂN SỰ] Các dạng tranh chấp hợp đồng tín dụng phổ biến

Có thể nói, các tranh chấp hợp đồng tín dụng rất đa dạng và phức...

[TƯ VẦN LUẬT DÂN SỰ] Đặc điểm cơ bản của hợp đồng tín dụng

– Về chủ thể: Chủ thể giao kết và thực hiện hợp đồng tín dụng...

[TƯ VẦN LUẬT DÂN SỰ] Khái niệm hợp đồng tín dụng và tranh chấp về hợp đồng tín dụng

Hợp đồng tín dụng là một loại hợp đồng rất thông dụng trong đời sống...