[TƯ VẤN LHS – VỤ ÁN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI ] Trong phần xét hỏi

Luật sư tham gia phiên tòa để bào chữa cho bị cáo hoặc bảo vệ...

[TƯ VẤN LHS – VỤ ÁN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI ] Trong phần thủ tục bắt đầu phiên tòa

Luật sư cần chú ý theo dõi diễn biến của phiên tòa xem có bảo...

[TƯ VẤN LHS – VỤ ÁN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI ] Trình bày bản luận cứ bào chữa, bảo vệ

Nhiệm vụ của Luật sư là căn cứ vào kết quả của việc tranh tụng...

[TƯ VẤN LHS – VỤ ÁN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI ] Chuẩn bị các tài liệu cần thiết trước khi ra phiên tòa.

Trước khi ra phiên tòa, Luật sư cần chuẩn bị chu đáo các tài liệu...

[TƯ VẤN LUẬT HÌNH SỰ] trong giai đoạn điều tra vụ án

Giai đoạn điều tra vụ án có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong toàn...

[TƯ VẤN LHS – VỤ ÁN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI ] Trong giai đoạn khởi tố, điều tra

Ngoại trừ quy định về thẩm quyền xét xử (đồng thời là thẩm quyền điều...

[TƯ VẤN LHS – VỤ ÁN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI ] Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án

Giống như bất kể vụ án nào, Luật sư cần nghiên cứu các chứng cứ,...

[TƯ VẤN LHS – VỤ ÁN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI ]Chuẩn bị bản luận cứ bào chữa

Khi soạn thảo bản luận cứ bào chữa, Luật sư soạn thảo theo cơ cấu...

[TƯ VẤN LHS – VỤ ÁN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI ] Kỹ năng tiếp xúc, trao đổi với khách hàng.

Đối với khách hàng là người nước ngoài, pháp nhân thương mại nước ngoài: Cũng...

[TƯ VẤN LHS – TỘI PHẠM MA TUÝ] Nghiên cứu hồ sơ chuẩn bị cho việc bào chữa

Những lưu ý khi nghiên cứu hồ sơ để xác định tội danh và khung...