Bên thuê lại lao động là gì?

Bên thuê lại lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã,...

[TƯ VẤN LUẬT LAO ĐỘNG] Nhận diện tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là hành vi của một bên trong...