1.Thông tin khách hàng

  Đặt lịch hẹn


  LỢI ÍCH KHI ĐẶT LỊCH HẸN LUẬT SƯ TẠI CÔNG TY LUẬT TNHH 3 CHUNG

  • Phí dịch vụ rõ ràng

   Bạn sẽ được cung cấp thông tin phí dịch vụ chi tiết khi đặt lịch hẹn với Luật sư. Chúng tôi sẽ gọi lại để báo phí dịch vụ tư vấn trực tiếp chính xác trước khi xác nhận lần cuối cùng lịch đặt hẹn Luật sư của bạn.

  • Chủ động thời gian

   Bạn có thể chủ động lựa chọn thời gian tư vấn phù hợp nhất với bạn.

  • Được phục vụ tốt hơn

   Chúng tôi có thời gian để chuẩn bị tài liệu, sắp xếp Luật sư có chuyên môn phù hợp để phục vụ bạn được tốt hơn!