[TƯ VẤN LHS – PHÁP NHÂN THƯƠNG MAI] Kỹ năng đề xuất, kiến nghị với cơ quan tiến hành tố tụng

Giống như khi tham gia các vụ án hình sự khác, tùy theo từng trường hợp cụ thể Luật sư có những đề xuất, kiến nghị với CQĐT hoặc VKS những vấn đề cụ thể để xác định sự thật khách quan của vụ án, có lợi cho khách hàng. Đối với vụ án PNTM phạm tội, Luật sư cân nhắc để có thể đề xuất, kiến nghị những vấn đề sau:

Một là, đề xuất thực hiện các biện pháp để thu thập, bổ sung các chứng cứ, tài liệu cần thiết cho việc giải quyết vụ án, như: trưng cầu giám định, giám định lại hoặc giám định bổ sung; định giá tài sản, định giá lại tài sản; sao kê tài khoản ngân hàng; yêu cầu cơ quan quản lý nhà đất, cơ quan thuế, bảo hiểm… cung cấp các chứng cứ, tài liệu cần thiết;

Hai là, đề xuất thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp tư pháp, biện pháp cưỡng chế, như: trả lại tiền, tài sản bị tạm giữ; hủy bỏ việc kê biên tài sản; phong tỏa tài khoản ngân hàng… nếu thấy có căn cứ theo quy định của pháp luật;

Ba là, đề xuất ra quyết định tạm đình chỉ hoặc đình chỉ điều tra; miễn TNHS, nếu thấy có các căn cứ theo quy định của pháp luật.

Để được tư vấn chi tiết từ luật sư của Luật 3 Chung

Vui lòng liên hệ số hotline 085.200.8585

Hoặc liên hệ qua email: luatsu@luat3chung.vn

Bài viết liên quan