[TƯ VẤN LHS – PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI] Kỹ năng tham gia các hoạt động điều tra

Để được tham gia các hoạt động điều tra, ngay sau khi được CQĐT thông báo về việc đăng ký tham gia tố tụng, Luật sư cần có văn bản đề xuất rõ ràng, cụ thể với CQĐT hoặc với Điều tra viên để được thông báo về thời gian, địa điểm tiến hành hoạt động điều tra.

Sự tham gia của Luật sư, nhất là Luật sư với tư cách là người bào chữa trong các hoạt động điều tra không chỉ giúp cho Luật sư thu thập thêm thông tin cần thiết về vụ án, mà còn góp phần giúp các hoạt động điều tra diễn ra khách quan, đúng quy định, ngăn ngừa những sai phạm. Đặc biệt, sự có mặt của Luật sư trong hoạt động lấy lời khai của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại trước hết là giúp họ ổn định về tâm lý, tự tin hơn trong khai báo, hạn chế được tình trạng do sợ hãi hoặc thiếu hiểu biết pháp luật mà khai báo không đúng sự thật khách quan, ngăn ngừa tình trạng bức cung, móm cung, làm sai lệch hồ sơ, gây trở ngại cho việc xác định sự thật khách quan về vụ án.

Khi tham gia vào việc lấy lời khai của người đại diện theo pháp luật của PNTM, ngoài việc yêu cầu Điều tra viên tuân thủ quy định về ghi âm, ghi hình có âm thanh (khoản 2 Điều 442 BLTTHS), Luật sư phải chú ý nghe và ghi chép nội dung các câu hỏi của Điều tra viên và câu trả lời của khách hàng về các tình tiết của vụ án. Việc trực tiếp nghe và ghi chép lời khai của người đại diện theo pháp luật của PNTM trình bày về các tình tiết của vụ án giúp cho Luật sư nhanh chóng nắm được đầy đủ hơn về nội dung vụ án, phát hiện những điểm mâu thuẫn hoặc các tình tiết về vụ án chưa được làm sáng tỏ, để từ đó đề xuất với Điều tra viên cho hỏi để làm rõ về những tình tiết này. Qua đó, Luật sư có thể nắm được quá trình diễn biến của vụ việc, các hành vi mà người của pháp nhân đã thực hiện để có định hướng và hỗ trợ kịp thời, hiệu quả cho khách hàng.

Ngoài ra, Luật sư cần sử dụng có hiệu quả quyền của mình về đọc, ghi chép và sao chụp những tài liệu trong hồ sơ vụ án liên quan đến việc bào chữa ngay sau khi kết thúc điều tra (điểm l khoản 1 Điều 73 BLTTHS).

Để được tư vấn chi tiết từ luật sư của Luật 3 Chung

Vui lòng liên hệ số hotline 085.200.8585

Hoặc liên hệ qua email: luatsu@luat3chung.vn

Bài viết liên quan