[TƯ VẤN LHS-PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI] Kỹ năng trong phần tranh luận, phần tuyên án và sau phiên toà

Kỹ năng trong phần tranh luận:

Trong phần tranh luận tại phiên tòa, Luật sư cần tập trung theo dõi và ghi chép đầy đủ các vấn đề sau đây:

1. Tóm tắt luận tội của đại diện VKS để nắm được quan điểm của VKS về các vấn đề cần giải quyết trong vụ án;

2. Các chứng cứ và căn cứ pháp luật mà Kiểm sát viên dựa vào đó để buộc tội PNTM; Trách nhiệm, mức độ thiệt hại và mức bồi thường cho bên bị hại và các đương sự mà Kiểm sát viên đề nghị;

3. Các chứng cứ và căn cứ pháp luật mà Luật sư của bên bị hại và đương sự đưa ra để buộc tội và yêu cầu PNTM bồi thường thiệt hại;

4. Các tình tiết định khung tăng nặng; các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ TNHS đối với PNTM;

5. Loại và mức hình phạt (hình phạt chính, hình phạt bổ sung), các biện pháp tư pháp và cưỡng chế tố tụng khác mà Kiểm sát viên đề xuất áp dụng đối với pháp nhân;

6. Về xử lý vật chứng (nếu có).

7. Phát hiện những điểm mâu thuẫn, không có căn cứ thuyết phục hoặc không chính xác trong lời luận tội; trong ý kiến của những người tham gia tranh luận khác (bị hại và đương sự, người đại diện hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ…).

8. Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung cần thiết trong luận cứ bào chữa cho phù hợp với diễn biến tại phiên tòa trước khi trình bày bài bào chữa và đề nghị HĐXX giải quyết vụ án theo một trong các hướng sau:

  • Tuyên bố PNTM không phạm tội.
  • Giảm nhẹ TNHS, giảm hình phạt, mức bồi thường… cho PNTM.
  • Trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

Quá trình tranh luận Luật sư phải đáp lại đầy đủ ý kiến của Kiểm sát viên, các Luật sư bảo vệ quyền lợi của bị hại, đương sự khác với quan điểm bào chữa của mình về những vấn đề cần giải quyết trong vụ án. Nội dung đối đáp cần ngắn gọn, tập trung làm rõ những mâu thuẫn trong quan điểm, ý kiến của phía đối lập; tuyệt đối không tỏ thái độ cay cú, được thua, lợi dụng quyền tranh luận để miệt thị, đả kích, xúc phạm Kiểm sát viên và những người tham gia tranh luận khác. Tuyệt đối tránh không bào chữa theo kiểu nước đôi: vừa bào chữa theo hướng không có tội, vừa xin giảm nhẹ TNHS.

Kỹ năng của Luật sư ở phần tuyên án và sau phiên tòa:

Các công việc của Luật sư không có gì khác biệt so với các vụ án khác, gồm các việc cụ thể sau:

1. Ghi tóm tắt nội dung và phần quyết định của bản án đã tuyên đối với PNTM để làm cơ sở tư vấn cho PNTM về việc kháng cáo bản án, bảo đảm đúng thời hạn luật định;

2. Đọc, yêu cầu sửa chữa, bổ sung biên bản phiên tòa;

3. Khi PNTM kháng cáo thì giúp PNTM soạn thảo và gửi đơn kháng cáo kịp thời hạn;

4. Yêu cầu Tòa án gửi bản án cho PNTM đúng thời hạn luật định.

Để được tư vấn chi tiết từ luật sư của Luật 3 Chung

Vui lòng liên hệ số hotline 085.200.8585

Hoặc liên hệ qua email: luatsu@luat3chung.vn

Bài viết liên quan