[ TƯ VẤN LHS – PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI] Lập kế hoạch tham gia xét hỏi

Xét hỏi là phần có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong quá trình xét xử tại phiên tòa. Thông qua hoạt động xét hỏi, HĐXX và các bên kiểm tra, đánh giá các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án cũng như các chứng cứ, tài liệu mới phát sinh tại phiên tòa, qua đó xác định sự thật khách quan của vụ án.

Như đã nêu, bản chất TNHS của PNTM là trách nhiệm được quy kết từ hành vi phạm tội của cá nhân; cá nhân thực hiện hành vi phạm tội nhưng PNTM bị buộc phải chịu TNHS (cùng với cá nhân), nếu hành vi phạm tội đó có những điều kiện được quy định tại Điều 75 của BLHS năm 2015. Vì vậy, cũng giống như các vụ án hình sự khác, trước hết Luật sư phải xác định nội dung và đối tượng cần hỏi để làm rõ những vấn đề về hành vi phạm tội (diễn biến hành vi, thời gian, địa điểm, công cụ, phương tiện phạm tội…), về ý thức chủ quan của người thực hiện hành vi, về hậu quả (thiệt hại) gây ra, về các tình tiết khác, các vấn đề khác của vụ án… Tuy nhiên, riêng đối với vụ án PNTM phạm tội, bên cạnh những nội dung trên thì Luật sư cần tập trung hỏi để làm rõ những vấn đề có tính chất đặc trưng, như: quyết định thành lập, chức năng và phạm vi hoạt động, cơ cấu tổ chức, điều lệ, hoạt động sản xuất, kinh doanh của PNTM; hành vi phạm tội có nhân danh pháp nhân, có vì lợi ích của pháp nhân và có được chỉ đạo, điều hành hoặc chấp thuận của PNTM. Ngoài ra, cần hỏi thêm về việc chấp hành pháp luật của PNTM trong quá trình sản xuất, kinh doanh; việc xử lý của PNTM đối với những thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra… Để làm rõ những vấn đề nêu trên, Luật sư cần dự kiến đối tượng cụ thể để hỏi. Ngoài người đại diện theo pháp luật của PNTM, Luật sư có thể dự kiến hỏi bị hại, đương sự, người làm chứng và tùy theo những người được HĐXX triệu tập tham dự phiên tòa có thể hỏi những người khác của pháp nhân, giám định viên, người định giá tài sản…

Để được tư vấn chi tiết từ luật sư của Luật 3 Chung

Vui lòng liên hệ số hotline 085.200.8585

Hoặc liên hệ qua email: luatsu@luat3chung.vn

Bài viết liên quan