[TƯ VẤN LHS – VỤ ÁN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI ] Chuẩn bị các tài liệu cần thiết trước khi ra phiên tòa.

Trước khi ra phiên tòa, Luật sư cần chuẩn bị chu đáo các tài liệu cần thiết để chủ động khi xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa. Các tài liệu cần chuẩn bị thường là:

1. Các Hiệp ước quốc tế mà Việt Nam và quốc gia có công dân bị truy tố đã tham gia;

2. Các tập quán và án lệ liên quan đến tội danh của bị cáo đang bị truy tố. BLHS, BLTTHS; Bộ luật Dân sự (nếu có liên quan đến việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự);

3. Các văn bản hướng dẫn về nhóm tội mà Luật sư bào chữa, về việc áp dụng các quy định thuộc phần chung của BLHS;

4. Các văn bản có liên quan đến lĩnh vực cần bào chữa (đặc biệt đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tội phạm về môi trường…);

5. Các Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán TANDTC, các Thông tư liên tịch, các văn bản về nghiệp vụ và Quy chế nghề nghiệp của Bộ Công an, VKSNDTC… liên quan đến việc bào chữa;

6. Những tài liệu trong hồ sơ vụ án mà Luật sư cần trích dẫn sử dụng tại phiên tòa;

7. Những tài liệu về nhân thân bị cáo;

8. Kế hoạch xét hỏi và luận cứ bào chữa mà Luật sư đã chuẩn bị.

Lưu ý: các tài liệu nêu trên phải được sắp xếp một cách khoa học. Luật sư nên đánh dấu số trang, đánh dấu những đoạn cần trích dẫn, ghi rõ thứ tự trích dẫn để ra phiên tòa không phải lúng túng khi tìm kiếm tài liệu trong quá trình tranh tụng.

Để được tư vấn chi tiết từ luật sư của Luật 3 Chung

Vui lòng liên hệ số hotline 085.200.8585

Hoặc liên hệ qua email: luatsu@luat3chung.vn

Bài viết liên quan