[TƯ VẤN LHS – VỤ ÁN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI ] Trình bày bản luận cứ bào chữa, bảo vệ

Nhiệm vụ của Luật sư là căn cứ vào kết quả của việc tranh tụng và tài liệu có trong hồ sơ vụ án, trên cơ sở bản đề cương đã chuẩn bị trước để bổ sung, tổng hợp và trình bày quan điểm bào chữa hoặc trình bày quan điểm bảo vệ như kỹ năng của Luật sư trong các vụ án thông thường khác. Trong vụ án có yếu tố nước ngoài khác ở chỗ phải thông qua phiên dịch. Vì vậy, Luật sư cần đọc chậm vừa phải, ngắt đúng thời điểm, đảm bảo đủ để người phiên dịch nắm bắt ý và dịch đúng, đầy đủ.

Trong kế hoạch sử dụng chứng cứ cho việc tranh tụng, tùy từng trường hợp mà Luật sư sử dụng những chứng cứ quan trọng ở phần đối đáp.

Luật sư cũng cần chú ý về vấn đề áp dụng pháp luật trong quá trình tranh tụng, để đảm bảo việc đánh giá hành vi của khách hàng mình ngoài các quy định của pháp luật trong nước thì còn phải được xem xét dưới góc độ của điều ước quốc tế, tập quán quốc tế mà Việt Nam và quốc gia của khách hàng mình đã tham gia.

Luật sư bào chữa

Khi trình bày quan điểm bào chữa, Luật sư có thái độ nghiêm túc, lịch sự, tôn trọng HĐXX và những người tham gia tố tụng khác. Việc lập luận chặt chẽ; đưa ra các chứng cứ và viện dẫn đúng, đầy đủ các quy định pháp luật cần áp dụng một cách thuyết phục để bảo vệ quan điểm bào chữa của mình. Vì phải thông qua phiên dịch nên việc bào chữa hay bảo vệ sẽ kéo dài. Vì vậy khi kết luận, Luật sư cần chốt lại những vấn đề quan trọng đã đưa ra trong bài bào chữa và đề nghị HĐXX xem xét.

Tùy từng vụ án mà nội dung lời bào chữa của Luật sư bao gồm một hay nhiều điểm sau đây: Bị cáo không thực hiện hành vi phạm tội hoặc hành vi của bị cáo không cấu thành tội phạm; Không có tình tiết định khung tăng nặng; Có tình tiết định khung giảm nhẹ; Không có tình tiết tăng nặng TNHS; Có tình tiết giảm nhẹ TNHS; Có cơ sở miễn TNHS, miễn hình phạt; Các tình tiết thuộc nhân thân bị cáo hoặc tình tiết khác có thể làm giảm nhẹ TNHS đối với bị cáo…

Luật sư bảo vệ

Khi bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự hay người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, Luật sư cần khai thác những chứng cứ khẳng định hành vi phạm tội của bị cáo; thiệt hại thực tế đã xảy ra (thiệt hại vật chất và tổn thất về tinh thần); mức độ trách nhiệm đối với hậu quả đã xảy ra của khách hàng mà mình bảo vệ; mối quan hệ giữa khách hàng mình bảo vệ với bị cáo và đương sự khác trong vụ án…

Từ đó, Luật sư đưa ra những luận điểm bảo vệ có lợi nhất cho khách hàng, Luật sư có thể phân tích, đề xuất các vấn đề liên quan tới cả phần hình sự và phần bồi thường thiệt hại nhưng đối với nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Luật sư chỉ nên đề cập tới phần trách nhiệm, quyền lợi của họ trong vụ án.

Trong phần đối đáp, Luật sư cần đưa ra những chứng cứ quan trọng và lập luận ngắn gọn, rõ ràng và dễ hiểu nhất, tránh lặp lại sẽ bị HĐXX nhắc nhở. Cần lưu ý trong quá trình đối đáp nếu phía đối tụng hay bên VKS đưa ra quan điểm, nhận định không đúng với lời khai trong phần hỏi thì Luật sư cần kiến nghị HĐXX quay lại phần hỏi để làm rõ vấn đề này.

Để được tư vấn chi tiết từ luật sư của Luật 3 Chung

Vui lòng liên hệ số hotline 085.200.8585

Hoặc liên hệ qua email: luatsu@luat3chung.vn

Bài viết liên quan