[TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ] Bồi thường thiệt hại do tài sản bị xâm phạm

Nếu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm phải bồi thường cả về vật chất và tinh thần thì trách nhiệm bồi thường trong trường hợp xâm phạm tài sản chỉ đơn thuần là trách nhiệm bồi thường về vật chất. Điều 608 BLDS 2005 quy định người gây thiệt hại do có hành vi xâm phạm tài sản phải bồi thường thiệt hại vật chất theo hướng liệt kê những loại thiệt hại khi thiệt hại bị xâm phạm. Điều 589 BLDS 2015 cũng hoàn thiện các quy định này theo hướng liệt kê, cụ thể là những khoản sau:

  • Tài sản bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng.

+ Tài sản bị mất. Nếu tài sản bị mất được thu hồi thì trao trả lại cho người bị thiệt hại, trường hợp không thu hồi được thì tài sản bị mất được bồi thường bằng giá trị tính theo giá thị trường đối với tài sản mới sau đó trừ đi phần khấu hao tương ứng với thời gian tài sản đã sử dụng trên thực tế.

+ Trường hợp tài sản bị hủy hoại hoặc hư hỏng thì khoản bồi thường được xác định tùy thuộc mức độ hư hỏng của tài sản.

Nếu tài sản bị hủy hoại toàn bộ đến mức không còn giá trị sử dụng thì người gây thiệt hại phải bồi thường toàn bộ giá trị như trường hợp tài sản bị mất không thu hồi được. Nếu tài sản chỉ bị hư hỏng hoặc hủy hoại một phần thì phải bồi thường khoản chi phí để sửa chữa, khôi phục lại giá trị sử dụng tài sản đó. Trường hợp tài sản bị hư hỏng nặng, người bị thiệt hại có quyền từ chối nhận lại tài sản bị hư hỏng và yêu cầu bồi thường toàn bộ giá trị như trường hợp tài sản bị mất không thu hồi được.

  • Lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất, bị giảm sút. Nếu tài sản bị xâm hại làm mất đi lợi ích mà chủ sở hữu đang khai thác thì người gây thiệt hại có trách nhiệm bồi thường các khoản lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản đó.
  • Cần lưu ý đó phải là những lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị xâm hại mà chủ sở hữu đang được hưởng trên thực tế.
  • Chẳng hạn, xe ô tô đang khai thác kinh doanh vận tải có thu nhập trước khi bị xâm hại, hoặc nhà ở đang cho thuê do bị hư hỏng nên không cho thuê được…
  • Chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế, khắc phục thiệt hại.
  • Đây là những chi phí bắt buộc để ngăn chặn thiệt hại tiếp tục xảy ra hoặc hạn chế, khắc phục thiệt hại đã xảy ra. Chẳng hạn, chi phí để gia cố móng nhà tránh việc đổ sập toàn bộ nhà, tiền thuê thiết kế sửa chữa nhà, tiền thuê nhà để ở trong trường hợp công trình xây dựng liền kề làm hư hỏng nhà phải sửa chữa…
  • Thiệt hại khác do luật quy định.

Để được tư vấn chi tiết từ luật sư của Luật 3 Chung

Vui lòng liên hệ số hotline 085.200.8585

Hoặc liên hệ qua email: luatsu@luat3chung.vn

Bài viết liên quan