[TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ] Các dạng tranh chấp phổ biến về hợp đồng mua bán hàng hóa

Từ thực tiễn xét xử có thể tổng hợp các dạng tranh chấp hợp đồng MBHH phổ biến, bao gồm:

– Các tranh chấp phát sinh từ hành vi vi phạm nghĩa vụ giao hàng của bên bán:

+ Tranh chấp liên quan đến số lượng hàng hóa như giao thiếu hàng, không giao hàng, giao hàng không kèm theo chứng từ hoặc giao chậm chứng từ liên quan…

+ Tranh chấp liên quan đến chất lượng hàng hóa như giao hàng không đúng quy cách phẩm chất đã thỏa thuận, giao hàng kém chất lượng…

+ Tranh chấp liên quan đến nghĩa vụ giao hàng: giao hàng không đúng thời gian và địa điểm đã thỏa thuận…

– Các tranh chấp phát sinh từ hành vi vi phạm nghĩa vụ của bên mua:

+ Tranh chấp liên quan đến vi phạm nghĩa vụ thanh toán: không thanh toán hoặc chậm thanh toán theo thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng, thanh toán không theo phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng.

+ Tranh chấp liên quan đến vi phạm nghĩa vụ nhận hàng của bên mua như không nhận hàng, nhận hàng chậm…

Khi tranh chấp hợp đồng MBHH phát sinh, bên bị vi phạm thường có các yêu cầu phổ biến sau:

– Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền hàng và tiền lãi phát sinh trên số tiền chậm thanh toán.

– Yêu cầu buộc thực hiện đúng hợp đồng (trường hợp giao hàng thiếu về số lượng hoặc không bảo đảm chất lượng).

– Yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm về số lượng, chất lượng hàng hóa, về việc không nhận hàng…

– Yêu cầu phạt do vi phạm hợp đồng.

– Yêu cầu hủy bỏ hợp đồng.

Để được tư vấn chi tiết từ luật sư của Luật 3 Chung

Vui lòng liên hệ số hotline 085.200.8585

Hoặc liên hệ qua email: luatsu@luat3chung.vn

Bài viết liên quan