[TƯ VẦN LUẬT DÂN SỰ] Kỹ năng của luật sư chuẩn bị bản luận cứ chuẩn bị cho việc tham gia phiên tòa sơ thẩm trong tranh chấp về hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ

Bản luận cứ của Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong quan hệ tranh chấp HĐBH phi nhân thọ cần lưu ý các đặc trưng cơ bản sau:

Đối với bản luận cứ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn

Nếu Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho ông H trong ví dụ nêu trên thì trong bản luận cứ cần đưa ra các luận điểm sau đây để chứng minh yêu cầu đòi chi trả số tiền bảo hiểm là có căn cứ pháp luật:

– HĐBH thiệt hại vật chất của xe ô tô ký kết giữa Công ty BL và ông H là hợp đồng có hiệu lực pháp luật làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của Công ty BL và ông H (chủ thể giao kết hợp đồng đáp ứng quy định của Luật KDBH BLDS về năng lực hành vi dân sự của cá nhân và năng lực chủ thể của pháp nhân; đối tượng bảo hiểm thuộc quyền sở hữu hợp pháp của ông H thể hiện qua giấy đăng ký xe, có giấy chứng nhận kiểm định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tại thời điểm giao kết hợp đồng). HĐBH có hiệu lực làm phát sinh hiệu lực của các điều, khoản về sự kiện bảo hiểm, số tiền bảo hiểm dẫn chiếu áp dụng quy tắc bảo hiểm xe cơ giới của Công ty BL… khi tài sản bị tổn thất do có sự kiện bảo hiểm xảy ra).

– Tai nạn xe ô tô giữa ông H và ông T là một sự kiện bảo hiểm đã được dự liệu trong HĐBH do các bên ký kết làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Công ty BL (Quy tắc bảo hiểm xe cơ giới của Công ty BL có quy định rủi ro có thể được bảo hiểm là rủi ro khách quan có nguồn gốc xã hội như tai nạn giao thông; không chứng minh được lỗi cố ý của ông T đối với thiệt hại của tài sản).

– Tổn thất về giá trị xe ô tô là tổn thất thực tế, một phần do lỗi của ông T đã được các bên xác định, thống nhất lựa chọn nơi sửa chữa (tổn thất đã được bên Công ty BL xem xét trước khi được khắc phục, được bên thứ ba có chuyên môn (Công ty Toyota LTK) chứng nhận giá trị tổn thất thực tế là 893.355 đồng).

– Ông H đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thông báo thông tin cho Công ty BL khi sự kiện bảo hiểm xảy ra, phối hợp với Công ty BL trong việc giám định tổn thất (thông báo cho anh A là người đã hướng dẫn ông H ký kết HĐBH đến Công an quận B chụp ảnh) và trả tiền chi phí sửa chữa xe trước khi được Công ty BL chi trả bảo hiểm (căn cứ vào hóa đơn sửa chữa mà bên Công ty Toyota LTK cấp cho ông H).

– Không có cơ sở pháp lý chứng minh ông H và ông T cam kết “tự khắc phục hậu quả” mà không có sự đồng ý của đại diện Công ty BL là sự kiện loại trừ nghĩa vụ bồi thường (sự cam kết giữa ông H và ông T là không được ghi nhận trong HĐBH và trong quy tắc bảo hiểm xe cơ giới của Công ty BL).

– Có cơ sở chứng minh Công ty BL vi phạm nghĩa vụ khi không hướng dẫn ông H các thủ tục và hồ sơ để chuyển giao quyền yêu cầu ông T bồi thường trách nhiệm (không có văn bản nào chứng minh việc Công ty BL yêu cầu ông H chuyển yêu cầu bồi hoàn tiền bồi thường của ông T).

Sau khi đã đưa ra và lập luận đầy đủ cho những luận điểm chứng minh việc đưa ra yêu cầu Công ty BL bồi thường số tiền bảo hiểm là 94.893.355 đồng và tiền lãi phát sinh từ việc chậm chi trả tiền bồi thường là có căn cứ, Luật sư cần viện dẫn các quy định pháp luật liên quan trực tiếp tới quyền lợi được chi trả bảo hiểm của ông H, đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn.

Đối với bản luận cứ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn

Nếu Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho Công ty BL trong ví dụ nêu trên thì trong bản luận cứ cần đưa ra các luận điểm sau đây để chứng minh yêu cầu đòi chi trả số tiền bảo hiểm của ông H là không có căn cứ pháp luật nên không được Công ty BL chấp nhận (Công ty BL chỉ tranh chấp về nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm, không tranh chấp về số tiền được chi trả nên Luật sư chỉ tập trung vào việc chứng minh không có cơ sở pháp lý về việc chi trả).

Các nội dung đồng ý với ý kiến của nguyên đơn, đó là:

– HĐBH thiệt hại vật chất của xe ô tô ký kết giữa Công ty BL và ông H là hợp đồng có hiệu lực pháp luật làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của Công ty BL và ông H.

– Tai nạn xe ô tô giữa ông H và ông T là một sự kiện bảo hiểm đã được dự liệu trong HĐBH do các bên ký kết làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Công ty BL.

– Tổn thất về giá trị xe ô tô là tổn thất thực tế, một phần do lỗi của ông T đã được các bên xác định, thống nhất lựa chọn nơi sửa chữa.

Nội dung không đồng ý:

– Cơ sở chứng minh Công ty BL không bồi thường cho ông H là có căn cứ:

Thứ nhất, căn cứ vào thỏa thuận của ông H và ông T tại buổi làm việc với cơ quan Công an vào ngày 25/7/2017, thì ông H và ông T đã loại trừ trách nhiệm bồi thường của Công ty BL vì trong nội dung văn bản thỏa thuận đó, thể hiện không thiệt hại gì về người, hai bên cam kết tự khắc phục hậu quả. Ngoài ra không còn yêu cầu hay thắc mắc, khiếu nại gì về vụ tai nạn nói trên”.

Thứ hai, căn cứ vào việc ông H không tiến hành các thủ tục chuyển yêu cầu bồi hoàn để Công ty BL yêu cầu ông T bồi thường trách nhiệm dựa trên mức độ lỗi của ông T. Vì thế, đây là một chứng cứ chứng minh ông H không muốn Công ty BL tham gia vào việc đền bù thiệt hại đối với xe ô tô.

– Công ty BL đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thông báo, phối kết hợp với ông H khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra liên quan đến các vấn đề giám định tổn thất, lựa chọn nơi sửa chữa tài sản nhưng ông H đã không thực hiện hết nghĩa vụ của bên được bảo hiểm.

Sau khi đã đưa ra và lập luận đầy đủ cho những luận điểm chứng minh việc không chấp nhận yêu cầu đòi bồi thường và trả số tiền bảo hiểm là có căn cứ, Luật sư cần viện dẫn các quy định pháp luật liên quan trực tiếp tới quyền lợi chi trả bảo hiểm của Công ty BL, đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu của bị đơn.

Để được tư vấn chi tiết từ luật sư của Luật 3 Chung

Vui lòng liên hệ số hotline 085.200.8585

Hoặc liên hệ qua email: luatsu@luat3chung.vn

Bài viết liên quan