[TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ] Kỹ năng của luật sư hỗ trợ khách hàng thu thập, chuẩn bị các tài liệu, văn bản nộp kèm theo đơn khởi kiện về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Tùy thuộc vào từng loại vụ án đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng cụ thể, những tài liệu, văn bản cần nộp kèm theo đơn khởi kiện gồm:

– Các loại giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu tài sản, các loại hóa đơn, chứng từ, giấy tờ liên quan đến việc khắc phục thiệt hại như hóa đơn sửa chữa tài sản, hóa đơn, chứng từ viện phí, mua thuốc điều trị và bồi dưỡng phục hồi sức khỏe, chứng từ mua các thiết bị y tế hoặc thiết bị để hỗ trợ thay thế một phần cơ thể, vé hoặc biên lai thu tiền phương tiện đi lại, các loại giấy biên nhận chi phí khác…

– Văn bản, tài liệu, kết luận của các cơ quan chức năng, như giấy phép xây dựng; giấy chứng nhận thương tích; kết luận giám định; văn bản giải quyết khiếu nại; biên bản làm việc; sổ y bạ, bản sao bệnh án…

– Các giấy tờ, tài liệu khác có liên quan đến yêu cầu bồi thường hoặc loại trừ một phần hoặc toàn bộ trách nhiệm bồi thường như: Hợp đồng lao động, ý kiến tư vấn chuyên gia, giấy xác nhận… Luật sư cần hỗ trợ khách hàng trong việc sao chụp, sao lục các văn bản, giấy tờ gốc để nộp kèm theo đơn khởi kiện. Trường hợp chỉ có một văn bản gốc cần nêu rõ trong đơn khởi kiện là đã gửi bản sao chụp và sẽ xuất trình bản gốc tại Tòa án.

Để được tư vấn chi tiết từ luật sư của Luật 3 Chung

Vui lòng liên hệ số hotline 085.200.8585

Hoặc liên hệ qua email: luatsu@luat3chung.vn

Bài viết liên quan