[TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ] Kỹ năng của luật sư khi tiếp xúc, trao đổi với khách hàng, chuẩn bị đơn khởi kiện và hồ sơ khởi kiện

Soạn thảo đơn khởi kiện

Đơn khởi kiện của Ngân hàng Đ được soạn thảo theo quy định tại Điều 189 BLTTDS 2015 đảm bảo về hình thức và nội dung đơn khởi kiện. Tuy nhiên, khi bảo vệ quyền lợi cho người khởi kiện là bên vay vốn, bên bảo đảm thì Luật sư cần lưu ý việc chứng minh vi phạm và lỗi của tổ chức tín dụng là khó khăn và phức tạp hơn, do vậy cần linh hoạt để bổ sung vào đơn khởi kiện phần tóm tắt về vụ việc nhằm nêu được đầy đủ các tình tiết, căn cứ thể hiện những vi phạm, lỗi của tổ chức tín dụng, thiệt hại của khách hàng làm cơ sở cho yêu cầu khởi kiện.

Các con số về tiền ghi trên đơn khởi kiện cần phải được rà soát, đối chiếu độc lập bởi khách hàng và Luật sư, sau đó hai bên cùng nhau  rà soát và thống nhất lần cuối để bảo đảm sự chính xác và đầy đủ về số liệu, ví dụ như: số tiền vay, số tiền thu nợ, số tiền quy đổi theo tỷ giá, số nợ gốc còn lại, số lãi trong hạn, số lãi phạt quá hạn, số phí tín dụng, số tiền bồi thường thiệt hại. Về tiền lãi, đơn khởi kiện cần ghi rõ  số tiền lãi là tạm tính đến thời điểm khởi kiện.

Chuẩn bị hồ sơ tài liệu, chứng cứ nộp kèm đơn kiện

Hồ sơ, chứng cứ cơ bản nộp kèm đơn khởi kiện của vụ án này nói riêng và các tranh chấp về hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm bao gồm:

Hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ, chứng từ rút vốn vay của bên vay vốn, các biên bản làm việc, văn bản trao đổi giữa các bên liên quan đến việc vi phạm nghĩa vụ trả nợ của bên vay vốn và việc đôn đốc thu hồi nợ, các tài liệu xác nhận công nợ giữa các bên.

Hợp đồng bảo đảm tiền vay, hợp đồng ủy quyền công chứng, giấy tờ pháp lý của tài sản, biên bản làm việc, văn bản trao đổi giữa các bên liên quan đến việc xác định nghĩa vụ trả nợ của bên bảo đảm nếu bên vay vốn không trả được nợ, văn bản về thu hồi, xử lý tài sản bảo đảm.

Về hồ sơ của ngân hàng, thông thường người khởi kiện ra Tòa là giám đốc chi nhánh, trưởng phòng giao dịch hoặc trưởng phòng thu hồi nợ của tổ chức tín dụng. Do vậy, cần đề nghị ngân hàng bổ sung văn bản của người đại diện theo pháp luật của ngân hàng ủy quyền ký đơn khởi kiện và tham gia tố tụng để giải quyết vụ án cho cán bộ cụ thể, nên là cán bộ tại địa phương để thuận tiện trong quá trình tham gia tố tụng.

Để được tư vấn chi tiết từ luật sư của Luật 3 Chung

Vui lòng liên hệ số hotline 085.200.8585

Hoặc liên hệ qua email: luatsu@luat3chung.vn

Bài viết liên quan