[TƯ VẦN LUẬT DÂN SỰ] Kỹ năng của luật sư khi tiếp xúc, trao đổi với khách hàng hàng là bị đơn và chuẩn bị hồ sơ khởi kiện trong việc tranh chấp về xử lý vi phạm kỷ luật lao động

Về cơ bản, kỹ năng của Luật sư trong việc tiếp xúc, trao đổi với khách hàng là bị đơn không khác so với kỹ năng của Luật sư trong việc tiếp xúc, trao đổi với khách hàng là nguyên đơn. Điều khác biệt cơ bản ở đây tập trung chủ yếu ở mục đích tiếp xúc, trao đổi, từ đó đặt ra những yêu cầu cho Luật sư trong quá trình hành nghề. Cụ thể, mục tiêu của Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho bị đơn khi tham gia quá trình giải quyết tranh chấp về xử lý vi phạm kỷ luật lao động là mong muốn chứng minh việc bị đơn xử lý vi phạm kỷ luật lao động đối với người lao động là hợp pháp. Vì vậy, Luật sư cần trao đổi với khách hàng của mình để tìm ra những chứng cứ chứng minh bị đơn đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về căn cứ, thủ tục, thẩm quyền, chấp hành nguyên tắc, thời hiệu xử lý vi phạm kỷ luật lao động, đồng thời không vi phạm các quy định cấm của pháp luật khi tiến hành xử lý kỷ luật người lao động. Trên cơ sở đó, Luật sư tư vấn cho khách hàng hoặc giúp khách hàng chuẩn bị các ý kiến phản bác, các yêu cầu phản tố (nếu có) và chuẩn bị những điều kiện cần thiết khác để tham gia hòa giải theo yêu cầu của Tòa án, tham gia phiên tòa bảo vệ quyền và lợi ích cho khách hàng.

Để được tư vấn chi tiết từ luật sư của Luật 3 Chung

Vui lòng liên hệ số hotline 085.200.8585

Hoặc liên hệ qua email: luatsu@luat3chung.vn

Bài viết liên quan