[TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ] Kỹ năng luật sư chuẩn bị cho việc tham gia phiên tòa sơ thẩm kỹ năng chuẩn bị bản tự khai cho khách hàng

Về nguyên tắc, bản tự khai của nguyên đơn nhằm mục đích trình bày, làm rõ, chi tiết, cụ thể về nội dung tranh chấp, yêu cầu khởi kiện cũng như nêu được các lập luận, cơ sở pháp lý chứng minh cho yêu cầu khởi kiện của mình là có căn cứ và hợp pháp. Còn bản tự khai của bị đơn nhằm nêu những ý kiến phản bác đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, thể hiện quan điểm của bị đơn đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là không chấp nhận hay chỉ chấp nhận một phần, không chấp nhận phần nào cũng như lý do, cơ sở pháp lý của việc không chấp nhận yêu cầu kiện.

Luật sư nguyên đơn cần giúp trình bày rõ trong bản tự khai của nguyên đơn về các vấn đề cơ bản như: quan hệ hợp đồng và thực hiện hợp đồng, quan hệ tranh chấp phát sinh và quá trình giải quyết giữa các bên trước khi khởi kiện, yêu cầu khởi kiện cụ thể tại Tòa án, tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu khởi kiện có căn cứ và hợp pháp của mình. Bản tự khai của nguyên đơn có thể nêu những nội dung sau:

– Về quan hệ hợp đồng: hàng hóa mua bán giữa các bên; trách nhiệm thanh toán của nguyên đơn; trách nhiệm giao hàng của bị đơn;

– Về thực hiện hợp đồng;

– Về quan hệ tranh chấp và quá trình giải quyết giữa các bên trước khi khởi kiện;

– Về yêu cầu khởi kiện cụ thể của nguyên đơn;

– Về quan điểm của nguyên đơn chứng minh yêu cầu khởi kiện. Căn cứ nội dung đã trình bày và pháp luật đã viện dẫn nêu trên, kính đề nghị Tòa án chấp nhận các yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Về phía bị đơn, Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn cần tư vấn cho khách hàng trình bày ý kiến của mình đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn tại bản tự khai trên cơ sở phản bác một phần yêu cầu khởi kiện và làm rõ căn cứ của việc miễn trách nhiệm do vi phạm nghĩa vụ khi thuộc vào trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật về thương mại.

Theo đó, bản tự khai của bị đơn có thể được soạn thảo những nội dung cơ bản như sau:

+ Xác định quan hệ hợp đồng giữa các bên là hợp pháp hoặc bất hợp pháp và hậu quả pháp lý tương ứng;

+ Xác định tinh thần hợp tác tích cực của bị đơn trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của các bên theo hợp đồng, lý do bất khả kháng (nếu có), xác định có hay không các trường hợp được miễn trách nhiệm đối với hành vi vi phạm nghĩa vụ;

+ Ý kiến của bị đơn đối với yêu cầu của nguyên đơn và những đề nghị, yêu cầu Tòa án giải quyết.

Để được tư vấn chi tiết từ luật sư của Luật 3 Chung

Vui lòng liên hệ số hotline 085.200.8585

Hoặc liên hệ qua email: luatsu@luat3chung.vn

Bài viết liên quan