[TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ] Kỹ năng luật sư nghiên cứu hồ sơ chuẩn bị cho việc tham gia phiên tòa sơ thẩm trong việc tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hoá

Ngoài các kỹ năng chung, khi nghiên cứu hồ sơ vụ án tranh chấp hợp đồng MBHH, Luật sư cần lưu ý các vấn đề sau:

Thứ nhất, các vấn đề về tố tụng

Khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, Luật sư cần kiểm tra ngay thẩm quyền của Tòa án giải quyết vụ tranh chấp hợp đồng MBHH đã đúng chưa để bảo đảm điều kiện của việc thụ lý, giải quyết vụ án đúng thẩm quyền. Theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 40 BLTTDS 2015, đây là loại tranh chấp nguyên đơn được lựa chọn Tòa án; kiểm tra có hay không đặt ra việc chuyển thẩm quyền cho Tòa án khác giải quyết theo quy định của BLTTDS; kiểm tra về vấn đề thời hiệu; xác định Tòa án đã đưa đúng, đủ các đương sự tham gia tố tụng hay chưa.

Thứ hai, các vấn đề về nội dung vụ án

– Xác định hiệu lực của hợp đồng: Luật sư cần nghiên cứu đánh giá hình thức hợp đồng, chủ thể ký kết, đối tượng hàng hóa mua bán, quyền kinh doanh của các bên đối với loại hàng hóa này cũng như các điều khoản cơ bản của hợp đồng MBHH theo quy định của pháp luật như về hàng hóa mua bán, giá cả, giao hàng, thanh toán, bảo hành… và các thỏa thuận khác.

– Xác định hành vi vi phạm.

– Xác định có hay không việc khiếu nại trong thời hạn khiếu nại:

  • Việc khiếu nại không bắt buộc thực hiện đối với tranh chấp về hợp đồng MBHH trước khi khởi kiện.
  • Tuy nhiên, Luật TM 2005 vẫn quy định quyền khiếu nại và thời hạn khiếu nại để tạo cơ chế tự giải quyết giữa các doanh nghiệp trước khi đưa vụ việc ra giải quyết tại cơ quan giải quyết tranh chấp. Luật sư khi nghiên cứu hồ sơ cần chỉ ra ngày vi phạm, để từ đó Luật sư tập trung nghiên cứu nhóm các tài liệu, chứng cứ thể hiện phát sinh tranh chấp, tìm hiểu xem có khiếu nại hay không hoặc có các tài liệu khác để thấy được quan điểm của các bên trước thời điểm vụ kiện được đưa đến Tòa án giải quyết theo thẩm quyền.

Xem xét cụ thể từng yêu cầu khởi kiện/bị kiện.

Để được tư vấn chi tiết từ luật sư của Luật 3 Chung

Vui lòng liên hệ số hotline 085.200.8585

Hoặc liên hệ qua email: luatsu@luat3chung.vn

Bài viết liên quan