[TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ] Kỹ năng soạn thảo đơn khởi kiện của luật sư chuẩn bị hồ sơ khởi kiện trong vụ án tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Đơn khởi kiện là một trong những tài liệu căn bản (thể hiện toàn bộ yêu cầu của người khởi kiện đề nghị Tòa án giải quyết tranh chấp) thuộc hồ sơ khởi kiện mà Luật sư phải chuẩn bị trong quá trình tham gia giải quyết vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Nội dung yêu cầu của nguyên đơn thể hiện trong đơn khởi kiện là một trong số căn cứ pháp lý để Tòa án xác định có thụ lý vụ án hay không. Do vậy, Luật sư cần hướng dẫn hoặc hỗ trợ khách hàng soạn thảo đơn khởi kiện có hình thức và nội dung theo đúng quy định tại Điều 189 BLTTDS 2015 về “Hình thức, nội dung đơn khởi kiện”.

Cụ thể, ngoài các nội dung thông thường của một đơn khởi kiện, liên quan đến yêu cầu về giải quyết bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Luật sư cần chú ý: đối với phần nêu diễn biến vụ việc, cần tóm tắt ngắn gọn, chú ý các mốc thời gian xảy ra vụ việc, không kể lể dài dòng, nhưng cũng không nêu quá sơ sài, gây khó khăn cho việc nắm bắt vụ việc.

  • Cần bám vào các căn cứ làm phát  sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại để diễn đạt vụ việc, làm người đọc hiểu ngay được thiệt hại xảy ra như thế nào?
  • Ở đâu?
  • Khi nào?
  • Ai là người có hành vi gây ra thiệt hại?
  • Người bị thiệt hại bao gồm những ai?

Điều quan trọng thuộc kỹ năng đưa ra yêu cầu trong soạn thảo đơn khởi kiện bồi thường là phải rõ ràng từng khoản, từng mục là bao nhiêu tiền, diễn giải lý do, căn cứ đưa ra các mục, các khoản bồi thường đó.

Ví dụ, trường hợp người khởi kiện đưa yêu cầu bồi thường về sức khỏe thì nội dung yêu cầu cần xác định những khoản bồi thường vật chất gồm:

  • Các chi phí cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe bị mất, bị giảm sút, thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; chi phí và thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại (nếu có).
  • Khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần cũng cần đưa ra mức cụ thể trong hạn mức tối đa không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định tại thời điểm đưa ra yêu cầu bồi thường.

Lưu ý, các yêu cầu bồi thường nêu trong đơn cần phù hợp với quy định của pháp luật, không nên đưa ra những yêu cầu không thể thực hiện được trong thực tế. Luật sư và khách hàng cần trao đổi, thống nhất lại nội dung đơn khởi kiện trước khi gửi đến Tòa án.

Để được tư vấn chi tiết từ luật sư của Luật 3 Chung

Vui lòng liên hệ số hotline 085.200.8585

Hoặc liên hệ qua email: luatsu@luat3chung.vn

Bài viết liên quan