[TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ] Kỹ năng xác định các vấn đề về tố tụng đặc thù khi khởi kiện tranh chấp HĐBH phi nhân thọ tại tòa án

Chủ thể khởi kiện:

Ngoài điều kiện về năng lực hành vi dân sự, năng lực pháp luật dân sự của chủ thể khởi kiện, Luật sư cần lưu ý chi nhánh bảo hiểm không phải là chủ thể khởi kiện vì không có tư cách pháp nhân. Trong một số HĐBH, chủ thể khởi kiện phải tuân thủ thêm những điều kiện riêng tùy thuộc vào từng HĐBH.

Quyền khởi kiện:

Ngoài lưu ý những quy định về quyền khởi kiện nói chung (người khởi kiện là người có quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm hoặc cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm) thì đối với HĐBH tài sản, người khởi kiện phải là chủ sở hữu hợp pháp hoặc người có quyền sử dụng, chiếm hữu hợp pháp đối với tài sản được bảo hiểm. Luật sư lưu ý tư cách đương sự trong trường hợp tranh chấp HĐBH mà đối tượng được bảo hiểm có sự chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền chiếm hữu hợp pháp cho người khác hoặc hoạt động chuyển giao HĐBH giữa các pháp nhân.

Thời hiệu khởi kiện:

Thời hiệu khởi kiện về HĐBH là ba năm, kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp(Điều 30 Luật KDBH).

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp HĐBH phi nhân thọ của Tòa án:

Tranh chấp HĐBH phi nhân thọ không có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án cấp huyện (khoản 1, 2 Điều 35 BLTTDS 2015) nơi bị đơn cư trú/làm việc/đặt trụ sở (điểm a khoản 1 Điều 39 BLTTDS) hoặc Tòa án nơi nguyên đơn cư trú/làm việc/đặt trụ sở (điểm b khoản 1 Điều 39 BLTTDS 2015), nơi thực hiện hợp đồng (điểm g khoản 1 Điều 40 BLTTDS 2015).

Tranh chấp HĐBH phi nhân thọ có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án cấp tỉnh (khoản 3 Điều 35 BLTTDS 2015) nơi bị đơn cư trú/làm việc/đặt trụ sở (điểm a khoản 1 Điều 39 BLTTDS 2015) hoặc Tòa án nơi nguyên đơn cư trú/làm việc/đặt trụ sở (điểm b khoản 1 Điều 39 BLTTDS 2015), nơi thực hiện hợp đồng (điểm g khoản 1 Điều 40 BLTTDS 2015).

Để được tư vấn chi tiết từ luật sư của Luật 3 Chung

Vui lòng liên hệ số hotline 085.200.8585

Hoặc liên hệ qua email: luatsu@luat3chung.vn

Bài viết liên quan