[TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ] Nguyên tắc áp dụng luật nội dung trong giải quyết tranh chấp về hợp đồng dịch vụ

Theo các quy định pháp luật hiện hành thì hợp đồng dịch vụ có thể là hợp đồng dân sự hoặc cũng có thể là hợp đồng thương mại. Vì thế, khi phát sinh tranh chấp, tùy theo bản chất của hợp đồng mà có thể đó là tranh chấp về dân sự hoặc là tranh chấp về kinh doanh, thương mại.

Ngoài ra, do tính đa dạng của hoạt động dịch vụ nên trên thực tế, mặc dù có bản chất là dịch vụ nhưng pháp luật Việt Nam lại có quy định khác biệt về từng loại hợp đồng dịch vụ. Vì thế, khi giải quyết tranh chấp hợp đồng dịch vụ, Luật sư cần chú ý đến một số nguyên tắc áp dụng pháp luật:

– Về nguyên tắc, pháp luật nội dung được áp dụng để giải quyết tranh chấp hợp đồng dịch vụ là các quy định pháp luật có hiệu lực tại thời điểm phát sinh giao dịch, nghĩa là tại thời điểm mà các bên có ký kết hợp đồng dịch vụ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc các bên có thỏa thuận khác.

Do hợp đồng dịch vụ đòi hỏi bên cung ứng dịch vụ phải đáp ứng các điều kiện nhất định về năng lực và công việc phải thực hiện theo thỏa thuận phải là công việc được pháp luật cho phép nên khi giải quyết tranh chấp hợp đồng dịch vụ, Luật sư cần chú ý đến các quy định pháp luật về chủ thể cung ứng dịch vụ, công việc được phép thực hiện. Điều đó đòi hỏi Luật sư cần phải cập nhật văn bản pháp luật mới nhất có hiệu lực áp dụng cho việc giải quyết vụ án.

– Bên cạnh đó, do có nhiều loại dịch vụ khác nhau nên khi giải quyết tranh chấp, Luật sư cần phải chú ý đến nguyên tắc chung – riêng. Từng loại hợp đồng dịch vụ khác nhau đều có các quy định riêng cho loại hợp đồng, song đó là các quy định chuyên ngành. Trong giải quyết tranh chấp hợp đồng dịch vụ, các quy định này được ưu tiên áp dụng. Nếu những nội dung mà pháp luật chuyên ngành không quy định thì phải căn cứ vào các quy định chung trong BLDS.

– Cuối cùng, hệ thống pháp luật Việt Nam với đặc điểm là hệ thống phức tạp, ngoài quy định trong luật, còn có rất nhiều các quy định hướng dẫn thực hiện nên trong quá trình giải quyết tranh chấp hợp đồng dịch vụ, Luật sư cần phải chú ý đến nguyên tắc cùng một nội dung mà có quy định khác nhau thì các quy định có giá trị pháp lý cao hơn sẽ được áp dụng.

Để được tư vấn chi tiết từ luật sư của Luật 3 Chung

Vui lòng liên hệ số hotline 085.200.8585

Hoặc liên hệ qua email: luatsu@luat3chung.vn

Bài viết liên quan