[TƯ VẤN LUẬT LAO ĐỘNG] Kỹ năng của luật sư xây dựng phương án hỏi chuẩn bị cho việc tham gia phiên tòa sơ thẩm trong tranh chấp về xử lý vi phạm kỹ luật lao động

Trong vụ tranh chấp về xử lý vi phạm kỷ luật lao động, tại phiên tòa, tùy vào tư cách bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nguyên đơn hay bị đơn mà Luật sư cần hỏi các đối tượng có liên quan để làm rõ một số hoặc tất cả các vấn đề dưới đây:

– Quan hệ lao động giữa nguyên đơn và bị đơn (việc ký kết hợp đồng lao động; công việc nguyên đơn đảm nhiệm trong quá trình làm việc cho người sử dụng lao động từ khi bắt đầu làm việc đến khi bị xử lý vi phạm kỷ luật lao động; nơi làm việc của nguyên đơn; tiền lương và các chế độ khác mà nguyên đơn được hưởng từ người sử dụng lao động…).

– Ý thức tổ chức kỷ luật của nguyên đơn trong suốt quá trình làm việc cho người sử dụng lao động.

– Những khúc mắc trong quan hệ lao động giữa nguyên đơn và người sử dụng lao động, kể cả những khúc mắc cá nhân với người quản lý (nếu có).

– Diễn biến sự việc dẫn tới việc nguyên đơn bị người sử dụng lao động xử lý vi phạm kỷ luật lao động.

– Lý do thực sự của việc xử lý vi phạm kỷ luật lao động đối với nguyên đơn (ngoài việc xem xét lý do/căn cứ đã ghi trong quyết định kỷ luật, Luật sư cần tìm hiểu xem có còn lý do nào khác hay không và nếu có thì liệu lý do khác đó có phải là lý do chính dẫn đến việc nguyên đơn bị xử lý vi phạm kỷ luật lao động hay không…).

– Người sử dụng lao động đã thực hiện những thủ tục gì trước khi ra quyết định xử lý vi phạm kỷ luật lao động đối với nguyên đơn (người sử dụng lao động đã tổ chức họp xem xét việc xử lý vi phạm kỷ luật lao động đối với nguyên đơn hay chưa? Các cuộc họp được tổ chức ở những cấp nào? Thành phần tham gia phiên họp gồm những ai? Trong phiên họp/các phiên họp đó có mặt nguyên đơn hay không? Quyền bào chữa của nguyên đơn có được tôn trọng vào bảo đảm thực hiện tại các phiên họp đó hay không? Có sự cản trở việc tham gia của Luật sư hoặc của người khác bào chữa cho nguyên đơn tại các phiên họp đó hay không? Các phiên họp có được ghi thành biên bản và có công khai biên bản này tại phiên họp hay không? Người sử dụng lao động đã tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở hoặc tổ chức Công đoàn cấp trên trực tiếp cấp cơ sở hay chưa? Ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở về việc xử lý vi phạm kỷ luật lao động đối với nguyên đơn như thế nào? Người sử dụng lao động đã báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương hay chưa?…). Tùy từng trường hợp cụ thể (nguyên đơn bị xử lý bằng hình thức kỷ luật gì) mà Luật sư cần hỏi để làm rõ những vấn đề có liên quan đã đề cập cho phù hợp.

– Những chế độ mà người sử dụng lao động đã giải quyết cho nguyên đơn (trong trường hợp áp dụng hình thức kỷ luật sa thải); ý kiến của nguyên đơn về việc giải quyết các chế độ đó như thế nào?…

Trên cơ sở mục đích hỏi nêu trên, Luật sư sẽ xây dựng phương án hỏi cụ thể để chuẩn bị tham gia phiên tòa. Khi xây dựng phương án hỏi, Luật sư cần lưu ý các vấn đề sau đây:

– Xác định rõ: hỏi ai? hỏi cái gì? và hỏi để làm gì? Vì vậy, không nên đơn giản chỉ xây dựng bảng câu hỏi đối với từng đối tượng dưới dạng: Hỏi bị đơn: Câu hỏi 1… Câu hỏi 2…; Hỏi nguyên đơn: Câu hỏi 1… Câu hỏi 2…, mà cần lập thành bảng hỏi có tính chất như kế hoạch hỏi tại phiên tòa. Bảng hỏi nên chia thành các cột: người được hỏi; nội dung hỏi (các câu hỏi cụ thể); mục đích chứng minh; ghi chú (cột này có thể dùng để ghi những nội dung trả lời của người được hỏi hoặc ghi chú trong trường hợp câu hỏi Luật sư dự định hỏi nhưng Luật sư đối phương đã hỏi và những vấn đề khác diễn ra tại phiên tòa có liên quan đến phần hỏi của Luật sư).

– Cách đặt câu hỏi phải phù hợp với tư cách Luật sư bảo vệ cho mỗi bên, phù hợp với đối tượng được hỏi, phù hợp với mục đích chứng minh của Luật sư để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho khách hàng. Nên, cùng một nội dung hỏi, thậm chí cùng một mục đích nhưng câu hỏi của Luật sư mỗi bên có thể rất khác nhau.

– Phương án hỏi có thể phải thay đổi một cách linh hoạt tùy vào diễn biến của phiên tòa.

Để được tư vấn chi tiết từ luật sư của Luật 3 Chung

Vui lòng liên hệ số hotline 085.200.8585

Hoặc liên hệ qua email: luatsu@luat3chung.vn

Bài viết liên quan