[TƯ VẤN LUẬT LAO ĐỘNG] Kỹ năng của luật sư xây dựng phương án hỏi và bản luận cứ trong giai đoạn chuẩn bị tham gia phiên toà sơ thẩm vụ án tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Kỹ năng xây dựng phương án hỏi:

Xây dựng phương án hỏi tại phiên tòa sơ thẩm là công việc rất quan trọng đối với Luật sư của cả hai bên. Việc xây dựng phương án hỏi trước khi tham gia phiên toà giúp Luật sư hỏi đúng trọng tâm vấn đề cần chứng minh trong vụ án, từ đó thu được các chứng cứ cần thiết để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng.

Phương án hỏi của Luật sư trong vụ án về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động được xây dựng phụ thuộc vào trọng tâm vấn đề cần chứng minh trong vụ án. Thông thường, phương án hỏi của Luật sư nguyên đơn sẽ tập trung vào mục đích chứng minh cho quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là không có căn cứ. Phương án hỏi của Luật sư bị đơn sẽ tập trung vào mục đích chứng minh quyết định đơn phương của khách hàng mình là đúng pháp luật. Tuy nhiên, Luật sư cần lưu ý:

Trường hợp giữa các bên còn đang tranh chấp các vấn đề liên quan đến thủ tục tố tụng (thời hiệu khởi kiện, hoà giải tranh chấp tại Hoà giải viên lao động; sự việc đã được giải quyết bằng quyết định có hiệu lực pháp luật của chủ thể có thẩm quyền…) thì tuỳ Luật sư từng bên, phương án hỏi cần bổ sung các câu hỏi để làm rõ sự việc đã hết thời hiệu khởi kiện/còn thời hiệu khởi kiện; sự việc đã được giải quyết bằng quyết định giải quyết có hiệu lực pháp luật…

Trường hợp giữa các bên còn đang tranh chấp về các vấn đề của quan hệ lao động như tính hợp pháp của hợp đồng lao động, thời hạn của hợp đồng lao động, mức lương thực lĩnh hàng tháng của người lao động… thì trong phương án hỏi của Luật sư cần có thêm các câu hỏi về vấn đề đang tranh chấp.

Kỹ năng chuẩn bị bản luận cứ:

Khi soạn thảo bản luận cứ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng, Luật sư cần lưu ý bảo đảm cơ cấu và cách thức trình bày đã được đề cập. Ngoài ra, khi soạn thảo bản luận cứ bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trong vụ án về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, Luật sư cần lưu ý các nội dung sau:

Trong các vụ tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (do phía người sử dụng lao động đơn phương), nguyên đơn (là người lao động) thường có nhiều yêu cầu khởi kiện như: đề nghị Toà án tuyên quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là trái pháp luật và buộc bị đơn phải huỷ quyết định đó; đề nghị Toà án buộc bị đơn phải nhận nguyên đơn trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã ký; thanh toán cho nguyên đơn tiền lương trong những ngày không được làm việc; truy đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian nguyên đơn bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật… Mặc dù nguyên đơn có nhiều yêu cầu khởi kiện nhưng các yêu cầu đó có liên quan đến nhau – đều là hệ quả của quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Do đó, bản luận cứ của Luật sư nguyên đơn không phải đưa ra luận điểm để chứng minh từng yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là có căn cứ và đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện đó mà Luật sư nguyên đơn cần tập trung đưa ra các luận điểm để chứng minh việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của bị đơn vi phạm quy định của pháp luật hiện hành. Sau khi đã chứng minh việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của bị đơn là trái pháp luật, Luật sư nguyên đơn sẽ viện dẫn quy định của pháp luật lao động hiện hành về nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật (Điều 42 Bộ luật Lao động năm 2012/Điều 41 Bộ luật Lao động năm 2019) để đề nghị Tòa án chấp nhận các yêu cầu khởi kiện khác của nguyên đơn có liên quan đến hệ quả của quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

Tương tự như vậy, luận cứ bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bị đơn cũng không phải lập luận về từng yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn để đề nghị Toà án không chấp nhận các yêu cầu đó. Trong bản luận cứ bảo vệ quyền lợi cho bị đơn, Luật sư chỉ cần tập trung chứng minh quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của khách hàng mình với nguyên đơn là đúng pháp luật, từ đó đề nghị Hội đồng xét xử bác một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Trước khi lập luận để chứng minh quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là đúng hay trái pháp luật, Luật sư cần trình bày quan điểm của mình về quan hệ lao động giữa hai bên, đặc biệt trong trường hợp giữa các bên còn chưa thống nhất về thời hạn của hợp đồng lao động, về mức lương thực lĩnh của người lao động. Quan điểm của Luật sư về thời hạn của hợp đồng lao động và mức lương của người lao động trong phần này sẽ là tiền đề cho các lập luận ở phần sau.

Trong vụ tranh chấp giữa anh Bình và Công ty cổ phần H đã nêu ở ví dụ 5, vì các bên còn tranh chấp về thời hạn của hợp đồng lao động trước khi anh Bình bị chấm dứt hợp đồng lao động nên bản luận cứ bảo vệ quyền lợi cho anh Bình của Luật sư nguyên đơn cần có các nội dung chính sau:

– Về quan hệ lao động giữa anh Bình và Công ty cổ phần H: Luật sư nguyên đơn cần lập luận để chứng minh vào thời điểm anh Bình bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, giữa anh Bình và Công ty cổ phần H tồn tại hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Để chứng minh cho luận điểm này của mình, Luật sư nguyên đơn cần phân tích, viện dẫn quy định của Bộ luật Lao động và các chứng cứ trong hồ sơ vụ án thể hiện sau khi hợp đồng lao động ký ngày 04/7/2016 hết hạn, anh Bình và Công ty cổ phần H không ký thêm hợp đồng lao động nào khác. Anh Bình vẫn tiếp tục làm việc tại Công ty cổ phần H đến ngày bị chấm dứt hợp đồng lao động.

– Để khẳng định quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là trái pháp luật, Luật sư của nguyên đơn nên lập luận các vấn đề sau:

+ Căn cứ ban hành quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với anh Bình của Công ty cổ phần H là không đúng pháp luật.

Để lập luận cho luận điểm này, Luật sư nên bắt đầu bằng việc viện dẫn quy định về thường xuyên không hoàn thành công việc trong Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc của Công ty cổ phần H, sau đó phân tích các chứng cứ trong hồ sơ vụ án (không có chứng cứ chứng minh anh Bình không hoàn thành công việc trong 03 tháng liên tiếp) để khẳng định anh Bình hoàn thành công việc được giao theo hợp đồng lao động.

+ Công ty cổ phần H vi phạm quy định về thời gian báo trước cho người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Để lập luận cho luận điểm này, Luật sư nguyên đơn cần viện dẫn quy định tại điểm a khoản 2 Điều 38 Bộ luật Lao động năm 2012 để chứng minh rằng Công ty cổ phần H báo trước cho anh Bình 30 ngày là không đúng quy định của pháp luật vì hợp đồng lao động giữa anh Bình và Công ty cổ phần H là hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Sau khi đã chứng minh Quyết định số 34/QĐ là trái pháp luật, Luật sư nguyên đơn cần viện dẫn quy định tại Điều 42 Bộ luật Lao động năm 2012 để đề nghị Toà án chấp nhận các yêu cầu khởi kiện của anh Bình.

Để được tư vấn chi tiết từ luật sư của Luật 3 Chung

Vui lòng liên hệ số hotline 085.200.8585

Hoặc liên hệ qua email: luatsu@luat3chung.vn

Bài viết liên quan