[TƯ VẤN LUẬT THỪA KẾ] Kỹ năng của luật sư hỏi tại phiên tòa sơ thẩm trong tranh chấp thừa kế

Kỹ năng hỏi của Luật sư trong vụ án thừa kế phụ thuộc vào kết quả nghiên cứu hồ sơ vụ án thừa kế, việc chuẩn bị phương án hỏi, kỹ năng lắng nghe và ghi chép tại phiên tòa. Sau phần trình bày về yêu cầu và ý kiến, việc hỏi các đương sự, người tham gia tố tụng khác để làm rõ các vấn đề về nội dung vụ án được thực hiện. Đây cũng là nghệ thuật đòi hỏi Luật sư vận dụng sự hiểu biết sâu rộng về pháp luật thừa kế và pháp luật khác có liên quan, hiểu sâu sắc về đặc điểm của vụ án thừa kế, về bối cảnh của từng vụ án, về đặc điểm tâm lý của từng đương sự. Theo quy định của BLTTDS 2015, thứ tự hỏi đã được đảo lại theo hướng không phải Hội đồng xét xử hỏi trước sau đó đến Luật sư như quy định trong BLTTDS 2004, sửa đổi, bổ sung năm 2011 mà thứ tự hỏi của từng người được thực hiện như sau: Nguyên đơn, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn hỏi trước, tiếp đến bị đơn, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn, sau đó là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để Luật sư thực hiện kỹ năng hỏi. Theo nguyên tắc chung, Luật sư chỉ đăt các câu hỏi để yêu cầu khách hàng của mình hoặc những người tham gia tố tụng khác trả lời cho Toà án nhằm làm rõ những tình tiết quan trọng, có giá trị trong vụ án thừa kế mà các bên chưa trình bày, trình bày chưa rõ hoặc có sự mâu thuẫn và không hỏi trùng lắp. Chính vì vậy, khi nghe trình bày của Luật sư bên đối tụng, đương sự và người tham gia tố tụng khác về các tình tiết của vụ án thừa kế, Luật sư phải tập trung lắng nghe và ghi chép những tình tiết Luật sư, các bên đương sự trình bày để từ đó Luật sư không đặt các câu hỏi trùng lắp và không hỏi về các tình tiết mà các bên đã trình bày… Tuy nhiên, nếu muốn nhấn mạnh về một tình tiết nào đó, mặc dù đã có người hỏi rồi nhưng Luật sư có thể hỏi lại bằng câu hỏi khác.

Ví dụ:

Luật sư đối tụng đã hỏi bị đơn về nguồn gốc của tài sản tranh chấp, bị đơn đã trình bày tài sản đó là của bố, mẹ những người thừa kế trong vụ án, đã được thể hiện trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất (hồ sơ địa chính). Luật sư muốn nhấn mạnh vấn đề này thì khi hỏi bị đơn không nên hỏi lại câu hỏi đó mà sử dụng cách hỏi khác. Ví dụ, ông (bà) đã trình bày theo các giấy tờ về quyền sử dụng diện tích đất tranh chấp thì nguồn gốc là của bố, mẹ của ông (bà) phải không? Câu hỏi này sẽ làm tiền đề để Luật sư phát triển các câu hỏi tiếp theo nhằm làm rõ các tình tiết trong vụ án theo ý đồ của Luật sư.

Các câu hỏi được Luật sư sử dụng có thể là câu hỏi đóng, câu hỏi mở, hỏi trực tiếp, hỏi vòng quanh… để xác định chính xác các vấn đề cần giải quyết của vụ án thừa kế. Song, Luật sư cũng có thể hỏi đương sự về việc hiểu như thế nào về nội dung của quy định pháp luật (điểm, khoản, điều) làm cơ sở cho việc tranh luận (đặc biệt trường hợp có tranh luận liên quan đến áp dụng luật). Luật sư tập trung hỏi để làm rõ các vấn đề các bên còn tranh chấp, các vấn đề cần tiếp tục chứng minh trong vụ án. Về cách hỏi, Luật sư hỏi làm rõ về từng vấn đề còn tranh chấp, cần tiếp tục chứng minh tại phiên tòa. Ví dụ, các bên đương sự trong vụ án thừa kế còn tranh chấp về người để lại di sản thừa kế, tính hợp pháp của di chúc về hình thức, thì Luật sư tập trung hỏi các tình tiết về người để lại di sản thừa kế xong mới hỏi để làm rõ hình thức, nội dung của di chúc. Cần tránh tình trạng đang hỏi vấn đề này lại chuyển sang hỏi vấn đề khác một cách lộn xộn, không logíc. Câu hỏi cần rõ ràng, dễ hiểu, ngắn gọn, cụ thể.

Để được tư vấn chi tiết từ luật sư của Luật 3 Chung

Vui lòng liên hệ số hotline 085.200.8585

Hoặc liên hệ qua email: luatsu@luat3chung.vn

Bài viết liên quan