[TƯ VẤN LUẬT THỪA KẾ] Kỹ năng của luật sư khi tiếp xúc, trao đổi với khách hàng và chuẩn bị hồ sơ khởi kiện trong tranh chấp thừa kế

Để thực hiện tốt kỹ năng chuẩn bị hồ sơ khởi kiện vụ án thừa kế, Luật sư cần có kỹ năng xác định được các tài liệu, giấy tờ phải có trong hồ sơ khởi kiện vụ án thừa kế. Hồ sơ khởi kiện vụ án thừa kế bao gồm các tài liệu, giấy tờ sau:

Đơn khởi kiện vụ án thừa kế: đơn khởi kiện vụ án thừa kế do Luật sư soạn thảo cho khách hàng. Đơn khởi kiện vụ án thừa kế ngoài việc tuân thủ điều kiện về hình thức và nội dung của đơn khởi kiện vụ án dân sự nói chung quy định tại Điều 189 BLTTDS 2015, Luật sư cần chú ý trình bày được nội dung tranh chấp, yêu cầu khởi kiện theo trật tự logíc sau:

  • Tóm tắt các tình tiết về người để lại thừa kế, người thừa kế, thời điểm mở thừa kế (theo trình tự thời gian), di sản thừa kế;
  • Tóm tắt các tình tiết về quá trình tranh chấp và giải quyết tranh chấp tiền tố tụng (nếu có);
  • Các yêu cầu đề nghị Toà án giải quyết: tùy thuộc vào tranh chấp và mong muốn của khách hàng để ghi rõ từng yêu cầu cụ thể đề nghị Tòa án giải quyết.

Các giấy tờ, tài liệu nộp kèm theo đơn khởi kiện vụ án thừa kế, bao gồm:

  • Giấy tờ chứng minh tư cách chủ thể khởi kiện: chứng minh thư nhân dân của người khởi kiện, sổ hộ khẩu gia đình người khởi kiện, giấy khai sinh của người khởi kiện.
  • Giấy tờ chứng minh tư cách người đại diện theo pháp luật khởi kiện vụ án thừa kế (trong trường hợp người thừa kế là người chưa thành niên);
  • Các giấy tờ về quan hệ giữa người khởi kiện và người để lại di sản: giấy chứng nhận kết hôn, giấy chứng nhận nuôi con nuôi, di chúc (nếu có)…;
  • Các giấy tờ chứng minh việc phát sinh quan hệ pháp luật thừa kế: giấy chứng tử của người để lại di sản thừa kế hoặc quyết định tuyên bố một người là đã chết của Tòa án có thẩm quyền; bản khai lý lịch…
  • Các giấy tờ, tài liệu chứng minh di sản thừa kế: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu tài sản của người để lại di sản, giấy tờ chứng minh nguồn gốc di sản của người để lại di sản; giấy tờ về giao dịch dân sự có đối tượng là di sản thừa kế (nếu có)…
  • Các giấy tờ khác: biên bản giải quyết về tranh chấp thừa kế trong họ tộc, biên bản giải quyết tại UBND xã, phường, thị trấn (nếu có); văn bản về việc từ chối nhận di sản (nếu có)…

Nếu không có các tài liệu, chứng cứ nêu trên thì khách hàng có quyền và nghĩa vụ xuất trình các tài liệu, chứng cứ khác để chứng minh yêu cầu khởi kiện. Ngoài ra, Luật sư lập văn bản về danh mục các tài liệu nộp kèm theo đơn kiện (ghi rõ số bản chính, bản sao).

Xác định được các tài liệu, giấy tờ nộp kèm theo đơn khởi kiện, Luật sư cần lưu ý nghiên cứu Điều 95 BLTTDS 2015 và các quy định khác của pháp luật để bảo đảm tính hợp lệ của các giấy tờ, tài liệu đó.

Để được tư vấn chi tiết từ luật sư của Luật 3 Chung

Vui lòng liên hệ số hotline 085.200.8585

Hoặc liên hệ qua email: luatsu@luat3chung.vn

Bài viết liên quan